Het orkest

Harmonie Unitas et Fidelitas heeft een gevarieerde bezetting. De muziekkeuze ligt in handen van de muziekcommissie die bestaat uit enkele leden van het orkest en de dirigent. De muziekkeuze wordt bepaald aan de hand van het jaarprogramma, waarbij wordt getracht om voor alle instrumenten en niveaus een goede verdeling te vinden. Leerlingen worden geleidelijk ingevoerd in de wereld van het harmonieorkest. Ervaren muzikanten die interesse hebben in ons orkest kunnen vrijblijvend enkele malen mee-repeteren. De vaste repetitieavond is op maandag van 19.45 uur tot 21.45 uur in het eigen repetitielokaal aan 't Straatje 3 in Gennep. De Gennepse harmonie staat midden in de Gennepse samenleving en wordt dan ook regelmatig gevraagd haar medewerking te verlenen aan activiteiten zoals carnaval, Communievieringen, Summmertime, ouderenvierdaagse en kaarsjesavond. Want men beseft dat het zonder muziek wel erg stil is.

Het jeugdorkest

Eigenlijk is jeugdorkest geen juiste benaming. Het is een opleidingsorkest waar weliswaar vooral jeugdigen in zitten, maar ook ouderen die een instrument leren bespelen worden niet in het diepe gegooid. De eerste ervaringen doen ook zij op in het leerlingenorkest met ondersteuning van meer ervaren muzikanten. Het jeugdorkest staat onder leiding van Remy Beckers, die tevens dirigent is van het groot orkest. Het orkest repeteert in het eigen repetitielokaal van de harmonie aan 't Straatje 3 in Gennep (onder het Bolwerk). Na 1 lesjaar kan al worden deelgenomen aan de groepsrepetities. Deze vinden tweewekelijks plaats van 18.45 uur tot 19.30 uur. Tijdens deze repetities werken de leerlingen naar optredens toe met aandacht voor samenspel. Het opleidingsorkest is een goede aanvulling op de lessen, een extra oefenmoment en bevordert de continuïteit in muziek maken. Wie meer wil weten over muzieklessen, meedoen met het leerlingenorkest of het kiezen van een instrument kan contact opnemen met Dorien via info@harmoniegennep.nl.

The proms

Remy Beckers

Sinds een aantal decennia organiseert onze harmonie de “The Night of the Promsconcerten”. In de eerste jaren elk jaar, maar tegenwoordig om de twee jaar in de even jaren. Tijdens deze Promsconcerten wordt klassieke muziek gemengd met popmuziek. Naast de harmonie treden ook popbands, koren, dansers en solisten op tijdens deze Promsconcerten.

Bekijk ook onze video's op Youtube.

  Thema's voorgaande edities:

  Sinds 2010 kiest de harmonie elke proms een centraal thema.
 • 2016: Summer Night of the Proms
 • 2014: The four elements together in perfect harmonie
 • 2012: Forever Young
 • 2010: Salamat Datang

Geschiedenis

Onze harmonie heeft een zeer rijke historie. Zij behoort tot een van de oudste harmoniegezelschappen van Nederland en is in 1818 opgericht door kapelaan Van Alphen.

De harmonie heeft de tand des tijds prima doorstaan. Voor zover bekend werd in het begin gespeeld door mannen in eigen kostuum en met geleende instrumenten. Voor allerlei gelegenheden werd de harmonie opgetrommeld. Er zijn nog enkele zeer oude foto's van bijzondere gelegenheden. Het uniform kwam pas na de oorlog in beeld. Net na de oorlog was de harmonie ook onthand omdat alle instrumenten waren verdwenen, men moest weer van voren af aan beginnen. Men zette de schouders eronder en met de toelating van meisjes bij het orkest halverwege jaren 60, werd het dalende ledental een halt toegeroepen. Een van de eerste meisjes bij de harmonie, Nellie Zeemering, vierde begin 2017 haar gouden muziek jubileum. Heel bijzonder.

Mede dankzij de kerk en zelfwerkzaamheid kon de harmonie in de jaren 60 een eigen repetitielokaal bouwen aan 't Straatje. Met de bouw van het Bolwerk in 2011, moest dat gebouw worden gesloopt, maar gelukkig had het kerkbestuur in de onderhandelingen meegenomen dat de harmonie een nieuw eigen lokaal moest krijgen. Dat lokaal is gerealiseerd in de kelder van het Bolwerk aan 't Straatje. Daar wordt nu bijna dagelijks muziek gemaakt.

Genneps historicus en oud lid van onze harmonie, Wiel van Dinther, heeft ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van onze harmonie het naslagwerk "Daar is de Harmonie!" geschreven. De hele geschiedenis van de Gennepse harmonie beschreven vanaf het jaar van oprichting in 1818 tot het jubileumjaar 1993.

Met het aanbreken van het digitale tijdperk is ook de geschiedenis voor een groot publiek bereikbaar. De Gennepse website www.gennepnu.nl heeft een aparte sectie (de harmonie) ingericht over de geschiedenis van de harmonie. Verder zijn er heel veel foto's en filmpjes van optredens te vinden.

Dirigenten

Remy Beckers

Remy Beckers

Dirigent, saxofonist, arrangeur Remy Beckers is al geruime tijd als artistiek leider verbonden aan de Gennepse harmonie. Hij volgde zijn opleiding aan het Conservatorium voor Muziek in Maastricht. In 1985 begon hij zijn studie Klassiek Saxofoon bij Norbert Nozy en na het behalen van het diploma Docerend Musicus vervolgde hij zijn opleiding met de studie Uitvoerend Musicius. Hij studeerde cum laude af met de medewerking van de Philharmonie van Bocholz onder leiding van Heinz Friezen. Na zijn afstuderen studeerde hij HaFa- directie bij de docenten Sef Pijpers en Jo Coenjaerts. Remy Beckers speelt inmiddels al ruim 25 jaar zeer verdienstelijk saxofoon in de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Hij soleert regelmatig in het orkest van dat orkest, dat met spetterende theatershows en optredens in het binnen- en buitenland een groot publiek voor zich heeft weten te winnen. Als dirigent van diverse muziekgezelschappen draagt hij ook de amateurmuziek een zeer warm hart toe. Daarnaast vervult hij, samen met zijn collega's een belangrijke rol bij de "Young Musicians spread Their Wings" van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.

Dirigenten

Bijzonder is, dat onze harmonie de beschikking heeft over de namen van de dirigenten, die vanaf haar oprichting in 1818 voor het muziekkorps hebben gestaan. Deze namen willen we u natuurlijk niet onthouden.

 • H. Berns
 • kap. H.G. Michels
 • J.A. Michels
 • kap. G. Billekens
 • A.H. Hilgers
 • J. Ex
 • G. van Bergen
 • W. Trienekens
 • C. de Roiij
 • J. Hermsen
 • H. Denissen
 • A. Deters
 • R. Driessen
 • H. v.d. Kroonenberg
 • Th. Thijssen
 • H. Vos
 • J. Cranen
 • H. Mooren
 • F. Heere
 • J. Gubbels
 • M. Lemmen
 • R. Beckers